Lễ Trao Giải - Smart Shopping VN

Lễ Trao Giải

Hãy tận mắt chứng kiến thời khắc các khách hàng của Smart Shopping nhận giải thưởng siêu khủng và trở nên giàu có.

Lễ trao giải Chương trình “Mua vui Trung lớn 15”:
– Giai đoạn 1 [Giải Vàng] [Giải Thần tốc]
– Giai đoạn 2 [Giải Vàng] [Giải Thần tốc]
– Giai đoạn 3 [Xem thêm]
– Giai đoạn 4 [Xem thêm]

Lễ trao giải Chương trình “Mua vui Trúng lớn 12”:
[Xem thêm][video]

Lễ trao giải Chương trình “Mua vui Trúng lớn 13”:
– Giai đoạn 1 [Giải Vàng][Giải Thần tốc]
– Giai đoạn 2 [Giải Vàng][Giải Thần tốc]
– Giai đoạn 3 [Xem thêm]
– Giai đoạn 4 [Xem thêm]
– Giai đoạn 5 [Xem thêm][Giải Vàng][Giải Thần tốc]

Lễ trao giải Chương trình Rước lộc thần tài và Lễ trao giải Chương trình “Mua vui Trúng lớn 23”
[Xem thêm][video]