CHÍNH SÁCH BẢO MẬT VÀ QUYỀN RIÊNG TƯ - Smart Shopping VN

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT VÀ QUYỀN RIÊNG TƯ

1. Chính sách Bảo mật và Quyền riêng tư

Chính sách Bảo mật và Quyền riêng tư này (sau đây gọi là “Chính sách”) áp dụng cho thông tin cá nhân được thu thập bởi Công ty TNHH MTV Direct Services (sau đây gọi là “Công ty) và nhằm mục đích thông báo cho bạn về các quyền của bạn đối với thông tin cá nhân được xử lý hoặc thu thập bởi chúng tôi cho mục đích xử lý dữ liệu.

2. Thông tin được thu thập và Sử dụng thông tin

Khi bạn mua hàng từ Công ty thông qua biểu mẫu đặt hàng hoặc xem Trang web, các dữ liệu cá nhân sau có thể được yêu cầu: Tên, tuổi và giới tính của bạn; địa chỉ thanh toán và giao hàng, điện thoại (bao gồm cả điện thoại di động), fax và e-mail; khi bạn đặt hàng với chúng tôi, chi tiết thẻ thanh toán của bạn (nếu có); hoạt động duyệt web và mua sắm của bạn; ngày sinh của bạn ; sở thích của bạn, phản hồi và phản hồi khảo sát; và vị trí của bạn.

Chúng tôi cũng có thể thu thập một số dữ liệu cá nhân ở trên về bạn khi bạn truy cập và xem Trang web này.

Dữ liệu cá nhân được sử dụng cho mục đích tiếp thị nội bộ, phân tích xu hướng, tìm ra các hình thức sử dụng để quản trị Website tốt hơn. Bạn cũng đồng ý với các quy định trong Chính sách này và dữ liệu cá nhân được thu thập hoặc hoàn thành thông qua Trang web có thể được Công ty xử lý, lưu trữ, thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ cho các bên thứ ba liên quan bao gồm nhưng không giới hạn ở những Công ty, cá nhân liên kết với Công ty nhằm mục đích cung cấp dịch vụ của các công ty hoặc công ty chạy quảng cáo, chiến dịch khuyến mại, tiếp thị trực tiếp của công ty hoặc sản phẩm của bên thứ ba cho khách hàng tiềm năng. Bạn đồng ý nhận các tài liệu quảng cáo; hoặc tiếp thị trực tiếp khác sẽ được Công ty gửi theo thời gian bằng thư, e-mail, điện thoại hoặc qua dịch vụ tin nhắn (SMS).

Nếu bạn không muốn nhận các tài liệu quảng cáo trong tương lai hoặc rút lại sự đồng ý cho Công ty xử lý, thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân, bạn phải thông báo cho Công ty bằng văn bản đến địa chỉ Công ty được nêu ở điều 10.

3. Cookie, Nhật ký Máy chủ Web và Thẻ Pixel

Để cải thiện Trang web của chúng tôi và làm cho trải nghiệm trực tuyến của bạn thú vị hơn, khi bạn truy cập Trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ tự động thu thập một số thông tin nhất định, sử dụng cookie, thẻ pixel và các công nghệ khác.

Cookie là một lượng nhỏ dữ liệu được gửi đến trình duyệt của bạn từ máy chủ Web và được lưu trữ trên phần cứng máy tính của bạn khi bạn truy cập Trang web. Chúng tôi sử dụng cookie để cho chúng tôi biết bạn là ai, tùy chỉnh các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cho phù hợp với sở thích cá nhân của bạn, ước tính số lượng khách truy cập vào trang web của chúng tôi, theo dõi lượt truy cập vào các trang trên trang web của chúng tôi hoặc phân tích các kiểu truy cập của khách hàng. Cookie không chứa thông tin như tên hoặc thông tin thẻ tín dụng.

Liên quan đến việc lấy thông tin thông qua cookie, máy chủ web của chúng tôi có thể ghi lại (nhật ký máy chủ web) các chi tiết như loại hệ điều hành, loại trình duyệt, miền và các cài đặt hệ thống khác, cũng như ngôn ngữ được sử dụng bởi hệ thống của bạn, quốc gia và thời gian khu vực nơi bạn đang sử dụng thiết bị. Nhật ký máy chủ web cũng có thể ghi lại thông tin như địa chỉ của trang web kết nối bạn với trang web của chúng tôi và địa chỉ IP của thiết bị bạn sử dụng để truy cập Internet.

Để kiểm soát máy chủ web nào thu thập thông tin này, chúng tôi có thể đặt “thẻ pixel” (còn được gọi là “đèn hiệu web” hoặc “ảnh gif rõ ràng”), là những hình ảnh đồ họa nhỏ trên trang web của chúng tôi, để giúp chúng tôi thu thập kiến thức về cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin chúng tôi thu thập thông qua các phương tiện tự động trên trang web của chúng tôi cho các mục đích nghiên cứu thị trường, phân tích dữ liệu và quản trị hệ thống, nhằm xác định xem bạn đã truy cập vào trang web chúng tôi trước đây hay chưa và để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, chính sách của chúng tôi và các thủ tục, bao gồm cả việc tuân thủ các tiêu chuẩn ngành liên quan. Chúng tôi có thể kết hợp thông tin mà chúng tôi thu thập được từ bạn. Thông tin này có thể được sử dụng để cải thiện trang web của chúng tôi, cá nhân hóa trải nghiệm trực tuyến của bạn, tập trung giao tiếp của chúng tôi với bạn vào những điều bạn quan tâm nhất, để quyết định hiệu quả của các quảng cáo của chúng tôi và cho các mục đích kinh doanh nội bộ khác nhằm cải thiện trải nghiệm mua sắm của bạn với chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin theo những cách khác mà thông báo đặc biệt sẽ được đưa ra tại thời điểm thu thập.

4. Thay đổi / cập nhật

Người dùng có thể, bất cứ khi nào muốn, thay đổi hoặc cập nhật thông tin cá nhân đã được cung cấp. Cần lưu ý rằng thông tin này cũng có thể được lưu trữ trong các cơ sở dữ liệu khác và chúng tôi không thể đảm bảo rằng những thay đổi hoặc yêu cầu xóa này sẽ đến được các cơ sở dữ liệu khác đó, chúng tôi đảm bảo rằng mọi nỗ lực hợp lý sẽ được thực hiện để sửa hoặc xóa thông tin theo ý muốn của khách hàng .

5. Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba được chỉ định

Các nhà cung cấp dịch vụ nhất định thực hiện các dịch vụ thay mặt chúng tôi dựa trên các hướng dẫn của chúng tôi. Chúng tôi không chỉ định các nhà cung cấp dịch vụ này sử dụng hoặc tiết lộ thông tin trừ khi cần thiết để thực hiện các dịch vụ thay mặt chúng tôi hoặc tuân thủ các quy định của pháp luật. Ví dụ về các nhà cung cấp dịch vụ này bao gồm các tổ chức xử lý thanh toán bằng thẻ tín dụng, thực hiện đơn đặt hàng, nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ web, tổ chức các hoạt động tiếp thị của chúng tôi.

6. Các bên thứ ba đáng tin cậy khác

Đôi khi, chúng tôi có thể làm việc với các bên thứ ba để cung cấp cho bạn những ưu đãi đặc biệt. Nếu bạn được chọn để hưởng lợi từ các ưu đãi này, bạn chỉ được quyền giao dịch với các đối tác bên thứ ba nếu bạn cung cấp trực tiếp thông tin cá nhân cho họ. Chúng tôi có thể cung cấp tên, mã bưu điện và thông tin giao dịch cho một số đối tác bên thứ ba để bạn có thể nhận được thư trực tiếp từ họ về các sản phẩm và dịch vụ mà bạn có thể quan tâm.

7. Quy định của pháp luật

Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin về bạn (1) nếu chúng tôi được yêu cầu làm như vậy theo luật hoặc quy trình pháp lý, (2) cho các quan chức thực thi pháp luật hoặc các quan chức chính phủ khác, hoặc (3) khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết hoặc phù hợp để ngăn chặn thiệt hại vật chất hoặc tổn thất tài chính, hoặc liên quan đến việc điều tra nghi ngờ hoặc hành vi gian lận hoặc hoạt động bất hợp pháp.

8. E-mail

Nếu bạn không muốn nhận bản tin điện tử hoặc e-mail khuyến mại của chúng tôi, bạn có thể hủy đăng ký bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào “hủy đăng ký” ở cuối bất kỳ email quảng cáo nào của chúng tôi hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi như đã nêu bên dưới. Có thể mất đến mười [10] ngày để đơn xin hủy đăng ký của bạn được xử lý.

9. Thay đổi trong Chính sách

Chính sách Bảo mật và Quyền riêng tư này có thể thay đổi, điều chỉnh hoặc sửa đổi theo thời gian để phản ánh những thay đổi trong thực tiễn thông tin bí mật của chúng tôi. Chúng tôi sẽ đăng thông báo trên Trang web của mình để thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi quan trọng nào trong Chính sách Bảo mật và Quyền riêng tư của chúng tôi và nêu rõ ở đầu chính sách khi có bản cập nhật cuối cùng. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên kiểm tra Chính sách Bảo mật và Quyền riêng tư hiện hành của chúng tôi. Việc tiếp tục sử dụng Trang web sau khi nhận được thông báo này đồng nghĩa với việc chấp thuận và chấp nhận các thay đổi.

10. Liên hệ với chúng tôi

Chúng tôi đặt khách hàng làm trọng. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc nào, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:
Gửi thư điện tử cho chúng tôi: chamsockhachhang@smartshoppingvn.com
Gọi cho chúng tôi theo số điện thoại 1900 98 99 22 (1.000 đ/phút – Thứ 2 đến Thứ 6 – từ 8h đến 17h00)
Nhắn tin đến Zalo: 0329.883.884
Hoặc gửi thư về địa chỉ: Hộp thư Số 9/8 đường Lý Văn Phức, Phường Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh